gravatar

eduq

Eduq

Recently Published

Logistisk regression
Exempel i R.
Regression med kategorisk variabel
Regression med kategorisk variabel
Exempel multipel regression
Ett övningsexempel på multipel regression med 4 prediktorer.
Regressionsplan
Ett tredimensionellt regressionsplan med två prediktorer (X1, X2) och den beroende variabeln Y. Varje punkt i planet representerar mätvärden från en patient/cell/bakterie/enhet.