gravatar

tranquangquy_ictu

TRANQuangQuy

Recently Published

Publish Document
Document
Đạo hàm
Publish Document
Hands-on R Programming language
Homework for Class K18 CLC
Intro animated graphs
Linear Regression
EDA - Phân tích khám phá dữ liệu
Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản và một ví dụ về cách phân tích khám phá dữ liệu
Presentation at TNUS 12 July
Seminar at TNUS 12 July
Data visualization with R
Import/Export data with R
Lập trình với R
Sale Funnel
Statistical Hypothesis Test
Logistic Regression Part 4
Logistic Regression Part 3
Logistic Regression Part 2
Logistic Regression Part 1
COVID 19 Analysis Viet Nam
Missing Values
WordCloud with TextMining
Crawling Data with R
Using R for Statistics_part2
Correlation Coefficient
Advanced_Math_Final Part
Using R for Statistics_part1
Advanced_Math_Part4
Using R for Statistics and Math
Using R for Statistics and Math
Advanced_Math_Part3 Trần Quang Quý - Bộ môn Khoa học Máy tính & Công nghệ, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 0818981166
Advanced_Math_Part2
Using R for Statistics and Math
R for Statistics and Math
Simple Linear Regression
Giới thiệu sơ lược mô hình Hồi quy tuyến tính
Normal Distribution
Thống kê COVID-19
Exercise 15 June 2020
Homework_day2
Bài tập về nhà lớp R ngày thứ 2
Bai tap danh cho buoi hoc thu 2
Tran Quang Quy - ICTU Bai tap thuc hanh buoi thu 2 tai Ha Noi