gravatar

zkarpinski

Zbigniew Karpiński

Recently Published

Numeric vectors
An introduction to numeric vectors in R for participants in the course on Advanced Quantitative Methods in the Graduate School for Social Research in Warsaw.
Using R for calculations
A supplementary note for participants in the course on Advanced Quantitative Methods in the GSSR
Homework Assignment No 2
The second homework assignment for participants in the course in Advanced Quantitative Methods in the Graduate School for Social Research in 2017
Optymalizacja
Kilka słów na temat optymalizacji.
Test Wilcoxona
Analiza historii zdarzeń, cz. I
Wprowadzenie do analizy historii zdarzeń w R
Dzielenie i grupowanie
Prosty przykład polegający na zastosowanie tej samej funkcji do wielu obiektów jednocześnie.
Pisanie własnych funkcji
Kilka słów tytułem wprowadzenia do pisania własnych funkcji w R
Rozkłady częstości
Przypomnienie podstawowych informacji o tworzeniu rozkładów liczebności i częstości w R
Podziel – zastosuj – połącz
Kilka przydatnych funkcji do analizy mniej lub bardziej złożonych zbiorów danych.
Importowanie danych
Rodzaje obiektów w R, cz. III
Macierze i operacje na macierzach
Tworzenie prostych wykresów w R
Tworzenie prostych --- acz eleganckich ;-) --- wykresów.
Rodzaje obiektów w R, cz. II
Informacji o wektorach ciąg dalszy.
Rodzaje obiektów w R, cz. I
Wektory liczbowe i ich podstawowe własności
R jako kalkulator
Wykonywanie prostych obliczeń za pomocą R.